Concurs de Scratch Primària

Arxiu (sobre sala Torín)
Dissabte 12 de maig
de 9:30 a 13:00

(lliurament de premis dissabte

de 19:30 a 20:00, Sala Torín )

20 parelles

OBJECTIUS

 • El concurs Primària: Scratch – Code Club és un repte d’Scratch destinat a nens i nenes que cursin de 3r a 6è de Primària en el moment de la inscripció.
 • Aniran acompanyats d’un responsable, que pot ser un mestre o un pare/mare.
 • Enguany el concurs consistirà en crear una composició artística seguint unes directrius determinades que es donaran el mateix dia de la competició.
 • Hi ha dues modalitats de participació, individual o per parelles.
 • Els responsables no podran intervenir en la programació del repte.

CATEGORIES

Hi haurà dues categories:

 • Categoria A: participants de 3r i 4t.
 • Categoria B: participants de 5è i 6è.

En la modalitat per parelles es tindrà en compte el participant més gran per assignar la categoria.

NORMES

 • Després de la rebuda i comprovació de dades de tots els participants, es faran públiques les indicacions per a la programació del conte.
 • Cada participant disposarà de 3 hores per a la programació.
 • Mentre duri el concurs s’oferirà esmorzar als participants.
 • Per a la programació del conte s’utilitzarà la versió online scratch.mit.edu amb un usuari i contrasenya que facilitarà l’organització.
 • Cada participant/parella disposarà d’una taula amb un ordinador, connexió a internet, paper i llapis per escriure.
 • El projecte desenvolupat haurà de ser original i en cap cas s’acceptaran reinvencions de projectes existents al web. Donat el cas, el participant serà desqualificat automàticament del concurs.

PREMIS

Una samarreta de Robolot 2018 per a tots els participants.
Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement oficial de Robolot.

Categoria A:
Un primer premi: un robot Imagina-Scratch 3dBot.
Un segon premi: un robot Imagina-Scratch 3dBot.
Premi a l’escola o entitat: un robot Imagina-Scratch 3dBot.
Categoria B:
Un primer premi: un robot Imagina-Scratch 3dBot.
Un segon premi: un robot Imagina-Scratch 3dBot.
Premi a l’escola o entitat: un robot Imagina-Scratch 3dBot