Concurs de Rastrejadors Velocistes

Sala Torín
Diumenge 13 de maig
de 9:30 a 13:00

(lliurament de premis diumenge

de 13:30 a 14:00, Sala Torín )

50 places

OBJECTIU

La prova de velocistes consisteix en circular per un camí tancat i de formes simples a la màxima velocitat possible sense sortir d’ell fins que un robot abast a l’altre.

CATEGORIES

Hi haurà dues categories de rastrejadors velocistes:

Secundaria/Batxillerat/FP
Lliure

NORMES

Participants

Hi pot participar qualsevol persona, però una persona per robot.

La prova

La prova de velocistes consisteix en circular per un camí tancat i de formes simples a la màxima velocitat possible sense sortir d’ell fins que un robot abast a l’altre.

S’aniran intercanviant les posicions fins que un robot abast dues vegades a l’altre, proclamant-se guanyador.

Característiques de la pista

La pista serà de color blanc (encara que el color serà uniforme pot ser que el color sigui un derivat del blanc cap al crema) i la compondrà un circuit tancat, sense bifurcacions, ni desnivells (llevat dels que tècnicament no es puguin evitar) on els robots hauran de circular donant diverses voltes en ella, sense sortir-se dels límits.

S’indicaran els punts de sortida dels robots mitjançant alguna marca. Les marques estaran en extrems oposats del circuit.

El circuit estarà compost per dues línies negres en tot moment paral·leles que definiran la calçada. Els robots poden circular entre aquestes dues, o per sobre de qualsevol d’elles sempre que cap part del robot arribi a tocar les línies exteriors del circuit.

Les línies exteriors del circuit seran de color vermell i definiran el límit per on poden circular els robots. Així que el robot en cap moment pot arribar a tocar-les, d’una altra manera, serà desqualificat.

La separació entre les dues línies paral·leles de color negre que delimiten la calçada serà de 15 ± 5 cm.

La separació mínima entre les línies de la calçada i cadascuna de les línies vermelles que delimiten la cuneta serà de 15 ± 5 cm.

Tant les línies negres com les vermelles seran de 2 ± 0,5 cm d’ample.

El radi mínim de les línies negres del circuit serà de 40 ± 5 cm.

Al voltant de la pista hi haurà una Àrea de Seguretat d’almenys 0,5 m per als jutges i el representant de cada equip, per poder situar el començament els robots en pista o poder jutjar.

Característiques del robot

Els robots no podran superar aquestes dimensions: 20cm d’ample x 30 cm de llarg en la seva projecció sobre un pla.

L’altura del robot no serà superior a 13cm.

El pes màxim pels robots que participin en la categoria de velocistes no està limitat.

L’accionament del robot es realitzarà de forma manual quan s’indiqui la sortida. El robot haurà d’estar recolzat completament a terra.

Els robots no poden tenir parts en moviment (com les rodes) abans de donar la sortida, ni quan comenci la cursa pot desprendérsele cap peça.

No s’admet cap sistema de comunicació amb el robot.

El robot ha de comportar-se de manera completament autònoma. Els indicis que pugui haver manipulació externa pot comportar la desqualificació del robot. Els jutges tindran l’última paraula.

Els robots no podran, en cap moment, danyar la pista de joc.

PREMIS

Una samarreta de Robolot 2018 per a tots els participants.
Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement oficial de Robolot.
També es valorarà la creativitat en el disseny original de Rastrejadors 3D.

Secundaria/Batxillerat/FP:

Un primer premi: 200€ i un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071.

Un segon premi: un robot  “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071.

Un tercer premi: un robot “Desktop Bluetooth Mini Smart Car” KS0159

Lliure:

Un primer premi: 200€ i un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071.

Un segon premi: un robot  “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071.

Un tercer premi: un robot “Desktop Bluetooth Mini Smart Car” KS0159