Concurs de Projectes STEAM

Sala Torín
Dissabte 12 de maig
de 18:00 a 19:30

(lliurament de premis dissabte

de 19:30 a 20:00, Sala Torín )

50 places

OBJECTIU

L’objectiu és incentivar l’esperit de recerca entre petits i joves, per a despertar el seu interès per la Ciència , Tecnologia, Enginyeria , l’Art i les Matemàtiques i la ciència, i així fomentar les vocacions cap a estudis d’aquests àmbits, ja sigui cap a la Formació Professional, el Batxillerat i/o la Universitat amb una didàctica molt pràctica i lúdica.
La participació és oberta a estudiants de tots els nivells educatius. Poden presentar un PROJECTE , dut a terme de forma pràctica i inscrit en alguna de les categories que preveu aquest concurs.

CATEGORIES

Hi haurà una única categoria, amb premis per a tots els nivells educatius.

També hi hauran premis especials per:

Al millors projecte de domòtica i/ó eficiència energètica (Maquetes d’ habitatges domòtics, que contemplin aspectes relacionats amb l’eficiència, sostenibilitat , etc.)

Al millor projecte d’energies renovables (maquetes que treballin energies renovables.

Al millor projecte 3D (millor projecte on intervingui el disseny i la impressió 3D)

Al projecte més transversal, és a dir, on intervingui el màxim de disciplines STEAM.

NORMES

El treball ha d’haver estat creació dels participants inscrits. Els projectes STEAM treballen de forma transversal disciplines relacionades amb Ciències , Tecnologies, Enginyeria , Art i Matemàtiques. Caldrà que el projecte treballi almenys dues de les disciplines.

Exemples de projectes: un ascensor, un generador eòlic, un hivernacle, una porta automàtica, un projeecte artístic que jugui amb llum i colors amb el suport d ela tecnologia, un treball de recerca cientifico – tecnològic, un treball presentat a IMPULSEM LA ROBóTICA, Nanotecnologia, vídeoMAT, captació de dades, anàlisi de sòls o altres.

Els treballs poden estar realitzats amb qualsevol tecnologia : Arduino, Picaxe, LEGO, GEOGEBRA, SNAP, SCRATCH , etc.

JURAT

El Jurat, que marcarà els criteris de valoració dels projectes, estarà format per especialistes de les diverses matèries del CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa), que és un centre específic de suport a la innovació i la recerca educativa, així com d’especialistes del Departament d’Ensenyament en temes STEAM. La decisió del jurat és inapelable.

PREMIS

Una samarreta de Robolot 2018 per a tots els participants.
Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement oficial de Robolot.

Primària Cicle Inicial: Robot Mouse amb set d’activitats
Primària Cicle Mitjà: Keyestudio EASY plug starter kit para Arduino KS0158
Primària Cicle Superior: Kit 3dBot Imagina-Scratch RBL0930-S+Keyestudio EASY plug starter kit per a Arduino KS0158
ESO 1r-2n: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965+ Keyestudio EASY plug starter kit per a Arduino KS0158
ESO 3r-4t: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965 + kit de sensors amb arduino Uno keyestudio ks0083
CCFF Grau Mitjà: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965+kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083
CCFF Grau Superior: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071.
Batxillerat: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071
Lliure: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071

Premis especials:

Al millor projecte de domòtica i/ó eficiència energètica: Monitor d’Energia E2 Clàssic.
Al millor projecte d’energies renovables: Monitor d’Energia E2 Clàssic.
Al millor projecte 3D : Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965
Al projecte més transversal: Sistema IoT per adquisició remota de dades de consum energètic Engage HUB Kit.