Concurs de projectes robòtics

Sala Torín
Diumenge 13 de maig
de 9:30 a 13:00
(lliurament de premis diumenge 13
de 13:30 a 14:00, Sala Torín)
50 places


OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta categoria és la d’incloure a ROBOLOT qualsevol tipus de robot i treballs on s’utilitzin robots que no estiguin inclosos en qualsevol altra categoria del concurs.
Està obert a tots els nivells i a totes les edats.

CATEGORIES

Robots autoconstruïts
Projectes Robòtics amb robots comercials: Lego, Fischertechnik, VEX, MakerBlock, …

NORMES

Robots autoconstruïts. Qualsevol dispositiu robòtic no inclòs a les altres categories de ROBOLOT, construït amb qualsevol tècnica de fabricació. Per exemple, robots que canten i son de fusta, robots que pinten i estan fets en 3D, braç robòtic autoconstruït, robots socials, etc.
NO s’admetran robots pensats per a objectius poc ètics com els robots militars.

Projectes Robòtics amb robots comercials. ROBOLOT és un espai de creativitat. La simple utilització d’un robot comercial seguit les instruccions del manual del fabricant no implica creativitat. Els projectes robòtics d’aquesta categoria poden ser amb un o més robots de qualsevol firma comercial però que realitzin tasques o accions innovadores. Exemple, un muntatge fet amb Lego que resol el cub de Rubik.

JURAT

El Jurat, que marcarà els criteris de valoració dels projectes, estarà format entre d’altres per especialistes del CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa), que és un centre específic de suport a la innovació i la recerca educativa. La decisió del jurat és inapel·lable.

PREMIS

Una samarreta de Robolot 2018 per a tots els participants.
Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement oficial de Robolot.

Robots autoconstruïts

Primària Cicle Inicial: Robot Mouse amb set d’activitats
Primària Cicle Mitjà: Keyestudio EASY plug starter kit para Arduino KS0158
Primària Cicle Superior: Kit 3dBot Imagina-Scratch RBL0930-S+Keyestudio EASY plug starter kit per a Arduino KS0158
ESO 1r-2n: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965+ Keyestudio EASY plug starter kit per a Arduino KS0158
ESO 3r-4t: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965 + kit de sensors amb arduino Uno keyestudio ks0083
CCFF Grau Mig: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965+kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083
CCFF Grau Superior: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071.
Batxillerat: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071
Lliure: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071

Projectes Robótics amb robots comercials

Primària Cicle Inicial: Robot Mouse amb set d’activitats
Primària Cicle Mitjà: Keyestudio EASY plug starter kit para Arduino KS0158
Primària Cicle Superior: Kit 3dBot Imagina-Scratch RBL0930-S+Keyestudio EASY plug starter kit per a Arduino KS0158
ESO 1r-2n: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965+ Keyestudio EASY plug starter kit per a Arduino KS0158
ESO 3r-4t: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965 + kit de sensors amb arduino Uno keyestudio ks0083
CCFF Grau Mig: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965+kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083
CCFF Grau Superior: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071.
Batxillerat: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071
Lliure: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071