Concurs de Robots d’Iniciació

Carpa
Dissabte 12 de maig
de 9:30 a 13:00 i de 16:30 a 18:00

(lliurament de premis dissabte

de 19:30 a 20:00, Sala Torín )

20 places

OBJECTIU

Presentar com Introduir als infants de 3 a 8 anys al llenguatge de programació mitjançant activitats lúdiques de temàtica oberta utilitzant els robots d’iniciació, com per exemple,Robot Mouse,  Bee-bots, Etc.

CATEGORIES

Hi ha una única categoria.

NORMES

Les escoles participants disposaran d’un espai on presentar i muntar la seva proposta de joc.

Els jocs seran de temàtica diversa en funció del que cada centre hagi decidit treballar amb l’ alumnat.

Les propostes presentades tindran com a eix la superació de reptes utilitzant el codi de programació dels robots seqüenciadors.

Un responsable de cada escola explicarà la proposta de joc presentada per tal que el públic assistent hi pugui jugar.

Serà necessari que un responsable de cada escola s’encarregui de la recollida del material presentat.

PREMIS

Cada escola participant obtindrà un diploma de reconeixement oficial de Robolot i un Robot Mouse amb set d’activitat inclòs!