Concurs de Reptes Lego

Sala Torín
Dissabte 12 de maig
de 9:30 a 13:00

(lliurament de premis dissabte

de 19:30 a 20:00, Sala Torín )

50 places

OBJECTIU

Aconseguir agafar el màxim de cubs possibles i portar-los a la base durant dos minuts.

CATEGORIES

Hi ha una única categoria.

 

NORMES

Generals

Els participants han de tenir entre 9 i 16 anys.DUES CATEGORIES : primària i secundaria

Es competirà damunt d’un taulell que està repartit en 20 quadrats de 40 x 40 cm. Per tant, tot el taulell fa 2 metres de llargada per 1,6 m d’amplada. Cada quadrat està delimitat utilitzant cinta aïllant de color gris o de color negre.

Els equips poden estar formats per un màxim de 5 participants i un mínim de 3 inscrits

Cada equip pot participar amb el seu robot o bé compartir el robot entre varis equips sempre que els programes siguin diferents.

Els robots s’han de col·locar en qualsevol posició que en quadrat de BASE i quan finalitza la prova, la totalitat del robot ha d’estar dins la base.

Quan un objecte queda completament dins de la base, el jutge el comptabilitza i el retira del taulell per tal que no faci nosa en els altres moviments del robot.

El robot pot sortir i tornar a la base tantes vegades com vulguin els participants, durant un temps màxim de 2 minuts. Durant aquest temps, el robot pot anar agafant els objectes cúbics que es troben al mig dels quadrats del taulell indicats en el plànol adjunt. Transcorreguts els 2 minuts, finalitzarà la prova.

El concurs constarà de dues fases: la fase general en la qual participaran tots els equips i ells mateixos s’hauran d’anar buscant els seus contrincants, i la fase final on només participaran els 4 millors equips de la fase general.

Els participants tindran 3 intents per realitzar la prova. Quan finalitzin els 3 intents, s’agafarà la millor puntuació obtinguda per l’equip.

Els participants poden moure el robot lliurament mentre aquest estigui dins la base. Això vol dir que a cada intent el robot pot tornar a la base i els participants li poden canviar el programa.

El robot participant haurà de ser un LEGO Mindstorms RCX, NXT i EV3.

Bonificacions

Si el robot està completament dins del quadrat d’arribada, quan hagin passat els 2 minuts, l’equip tindrà 40 punts.

Hi ha diversos cubs de cartolina de 5 cm d’aresta de 3 colors diferents distribuïts damunt del taulell. Per cada cub de color vermell que hagi arribat a estar completament a dins de la base transcorreguts els 2 minuts, l’equip guanya 30 punts; si el cub és de color blau, l’equip guanya 20 punts; i si el cub és de color verd l’equip guanya 10 punts.

En cas d’empat, es tindrà en compte la segona puntuació més bona que hagin tingut els equips en els tres intents. Si segueix l’empat, es mirarà la tercera. Si encara segueix l’empat, guanyarà l’equip que hagi realitzat la prova (els tres intents) en menys temps.

Penalitzacions

Si el robot travessa completament qualsevol línia negra, ha de tornar a començar la prova des de la casella de sortida.

Ni el robot ni els objectes poden tocar mai les línies negres, cada cop que el robot o qualsevol dels objectes que transporta amb ell toca la línia negra es resten 10 punts a l’equip participant (-10 punts per tocar la línia negra).

Els participants poden agafar el robot (per exemple per canviar-li el programa) sempre que aquest tingui la majoria del seu cos a dins de la base. En cas que els participants hagin d’agafar el robot i aquest no estigui majoritàriament dins de la base, se’ls penalitzarà en 10 punts (-10 punts per agafar el robot que no estigui majoritàriament dins de la base).

Taulell de LEGO

El taulell utilitzat a la prova es pot veure a continuació. Consisteix en una taula de 1,6x2m amb una graella interior de 4 files i 5 columnes de quadrats de 40cm de costat. Es pot realitzar de manera fàcil i assequible mitjançant una taula o un llençol de color blanc, i marcant la graella amb cinta aïllant de diferents colors.

PREMIS

Una samarreta de Robolot 2018 per a tots els participants.

Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement oficial de Robolot.

Un primer premi: 200€ i un robot 3D Imagina Arduino.

Un segon premi: 100€ i un robot 3D Imagina Arduino.

Un tercer premi: un robot 3D Imagina Scratch.