Concurs de Robots impresos i 3DBots – Secundària

Sala Torín
Diumenge 13 de maig
de 9:30 a 13:00

(lliurament de premis diumenge

de 13:30 a 14:00, Sala Torín )

50 places

CATEGORIES

1. Autoconstrucció de robots amb impressió 3D.
2. Resolució de pistes de Reptes Imagina 3dBot

Aclariment IMPORTANT :
A la categoria de Robots auto construïts en 3D es pot participar amb qualsevol tipus de hardware amb el requisit mínim de poder seguir una línia.
A la categoria de Reptes imagina 3Dbot, ha d’esser un 3Dbot o un robot autoconstruït basat en qualsevol altra placa electrònica que incorpori una sensòrica similar.

1. Autoconstrucció de robots amb impressió 3D

OBJECTIU

Es tracta de fer un robot dissenyat i imprès en 3D pel propi participant.

NORMES

Participació individuals o per parelles.

Els concursants hauran de dur un robot dissenyat i imprès en 3D dissenyat i construït pel mateix participant.

Es valorarà tant el millor disseny 3D com el millor acabat .Per a que es valori el disseny 3D caldrà portar imprès en un full A4 el disseny 3D fet amb qualsevol programa: Sketchup, Thinkercad, etc.

El requisit mínim de funcionament per a poder donar el robot per vàlid i per tant avaluar-lo és que realitzi com a mínim una volta a una pista negra sobre fons blanc dibuixada sobre una superfície de 1,22 m X 2,44 m

El jurat podrà fer aquelles preguntes que cregui convenients per a avaluar de forma adequada l’autoria.

2. Resolució de Pistes de Reptes Imagina 3dBot

BASES

En equips de 1 o 2 concursants.

Hi haurà més de 3 pistes de reptes que s’aniran publicant en aquesta mateixa pàgina fins al dia del concurs.

Cada pista consta de entre 3 i 10 reptes.

Els robots participants hauran d’esser del tipus 3Dbot ó robots auto construïts basats en qualsevol altra placa electrònica que incorpori una sensòrica similar.

Aconseguir cada repte val 1 punt.

En qualsevol moment, el jurat jurat podrà fer preguntes al participant sobre el programa que haurà fet amb Scratch,Snap4Arduino, Arduinoblocks , Microblocks o qualsevol altra llenguatge. Si respon de forma incorrecta, no serà valida la puntuació obtinguda amb el repte.

PISTES i REPTES

PISTA ROBOLOTACADEMY


REPTE 1: Seguir la línia negra sense perdre’s.
El sentit del circuit és com el sentit de les agulles del rellotge.
L’equip situarà el robot a la posició de sortida (A).
El concursant deixarà el robot en marxa sobre la pista quan rebi l’ordre del jurat.

REPTE 2: Encesa automàtica de llums.
Quan entrem al pont (B) el robot encendrà un led al detectar foscor i l’apagarà 
quan sortim del pont al detectar  claror.

REPTE 3: Tenim gana.
Arribem a la zona (C) tenim gana i anem al B-CREK a berenar i a carregar piles. 
Ens hi aturem durant 4 segons.

REPTE 4: Robolot Academy.
ROBOTICS  IS FUN !
Havent berenat anem a l’acadèmia de Robolot (D) a buscar un llibre de robòtica. 
Ens hi aturem durant 2 segons.

REPTE 5: Canvi climàtic
Continuem el nostre camí però el temps està canviant a la zona (E). 
La temperatura puja i el canvi climàtic és preocupant. 
El robot pita fins que la temperatura torna a baixar i segueix el seu camí.

REPTE 6: La foscor
Ens acostem a un pont molt fosc i misteriós.
Quan entrem al pont (F) el robot encendrà el led groc al detectar foscor 
i aturarà els motors durant 4 segons. Després novament els tornarà a engegar  
i els apagarà quan sortim del pont al detectar claror per continuar el seu camí.

REPTE 7: Pas per boxes
Portem molt de camí fet i necessitem passar pels boxes d’INNOVADIDACTIC a la zona (G).
Aquí el robot es controlarà amb infraroig (comandament de la televisió): 
S’ha d’aturar quan rebi el número 2 i posar-se en marxa en rebre el número 8.

 

2.2.2 PISTA Botball

REPTE 1: Entrenem amb cable
Necessitem almenys dos jugadors que competeixin entre ells. 
Abans de jugar cap partit s’ha d’entrenar, així que per fer-ho, farem moure el 
robot pel terreny de joc fins marcar un gol. 
El contrincant haurà d’impedir-ho. En aquest entrenament mantindrem el robot 
connectat a l’ordinador a través del cable.

REPTE 2: El marcador
Abans de jugar el partit també necessitarem un marcador. Així doncs, programarem 
el robot per fer de marcador a través d’un comandament de TV. Els gols podran 
aparèixer tan a l’ordinador com a través d’una pantalla connectada al robot.

REPTE 3: Primera part del partit amb Bluetooth
Ara que ja coneixem el terreny de joc és hora de jugar el partit. En aquesta 
primera part necessitem equips de quatre integrants, és a dir, un mínim de quatre 
robots al terreny de joc. Durant cinc minuts haurem de marcar el nombre màxim de 
gols possibles. 
Aquesta vegada controlarem el robot a través de Bluetooth.

REPTE 4: Segona part del partit per app 
És hora de jugar la segona part del partit, així que necessitem altra vegada equips 
de 4 integrants. Aquesta vegada controlarem el robot a través d’una app. 
Les normes són les mateixes: aconseguir marcar el màxim de gols possibles durant 
cinc minuts.

 

2.2.3 L’AUTOMÒBIL

REPTE 1: ENCENEM ELS LLUMS
Col·loquem el robot a la línia i fem que la comenci a seguir. En passar pel túnel no 
ha d'encendre el LED automàticament sinó que ho ha de fer per histèresi. Això vol dir 
que no ha d'encendre el LED només de detectar foscor sinó que haurem de crear una 
variable amb un valor a partir del qual s'encengui el LED. Aquest valor serà una 
mitjana de les lectures que hagi anat agafant el sensor de llum. 
D'aquesta manera evitem que s'encengui el LED momentàniament en detectar un sol valor 
més baix que la resta.

REPTE 2: EL CLÀXON
El robot continua el seu camí seguint la línia fins que troba el símbol del clàxon. 
En aquest punt veu que més endavant hi haurà cua, així que activa el clàxon durant dos 
segons per intentar que els de davant avancin.

REPTE 3: SISTEMA ANTI-RETENCIONS
El clàxon no ha fet efecte i arribem a la cua, però no passa res perquè el nostre robot 
està equipat per aquests casos. En detectar un obstacle en la seva trajectòria el robot 
es pararà. 
Si aquest obstacle avança, el robot també haurà d’avançar, tot seguint el ritme de la 
cua automàticament.

*REPTE 4: SISTEMA DE POSICIONAMENT
En molts casos és útil conèixer la distància recorreguda, així que farem que el 
robot la compti. Marcarem el punt des d’on comença a avançar el robot en recórrer 
la línia. 
Un cop acabades les proves, al punt que s’estableixi com a final, el robot haurà 
d’emetre d’alguna manera el valor de la distància que hagi recorregut. 
El valor que doni el robot haurà de ser en centímetres i hi podrà haver un marge 
d’error màxim de 10 cm. 	

REPTE 5: APARCAMENT ASSISTIT PER APP
Hem completat el recorregut i és hora d’aparcar. Col·loquem el robot a la línia A i, 
mitjançant una app, el guiarem perquè aparqui. Per la seva part, el robot emetrà un so 
intermitent quan detecti la línia lateral de l’aparcament. En detectar la línia 
posterior emetrà un so continu. 

REPTE 6: APARCAMENT AUTOMÀTIC
Col·loquem el robot a la línia B i hem d'aconseguir que aparqui automàticament entre 
les línies del requadre sense tocar-ne cap.

 

2.2.4 EL TRÀNSIT

REPTE 1: El semàfor
Un dels elements principals que serveixen per regular el trànsit és el semàfor, així 
que ara convertirem el robot en semàfor. Per tant, programarem la seqüència del 
semàfor. 
Primer de tot s’haurà d’encendre el LED verd i s’aturarà al cap de tres segons. 
Llavors el LED groc s’encendrà durant un segon. Després s’encendrà el LED vermell.

REPTE 2: L’agent de trànsit
Ara el robot serà un agent de trànsit amb un semàfor incorporat. Així doncs, mentre no 
detecti cap obstacle mantindrà el LED verd encès. Quan detecti que s’apropa un 
obstacle, iniciarà la seqüència del semàfor, és a dir, apagarà el LED verd, encendrà 
el groc durant un segon i llavors passarà al LED vermell que es mantindrà encès durant 
5 segons. 
Passats els cinc segons es tornarà a encendre el LED verd, sempre i quan el robot no 
continuï detectant un obstacle.

REPTE 3: El semàfor controlat per comandament de TV
En aquest repte controlarem el semàfor amb un comandament a distància. D’aquesta 
manera en pitjar el botó groc del comandament el robot haurà d’encendre el LED groc, 
en prémer el verd encendrà el LED verd i en fer la mateixa acció sobre el botó 
vermell, el robot encendrà el LED vermell.

REPTE 4: El semàfor de les obres
Primer de tot haurem de buscar un company per crear grups de dos integrants. 
Hi ha obres a la carretera i un dels dos carrils està tallat. Necessitem dos 
semàfors que es comuniquin entre ells per determinar la prioritat de pas. 
D’aquesta manera, inicialment els dos robots tindran el LED vermell encès. 
Quan un dels dos robots detecti que s’apropa un vehicle, haurà d’avisar a l’altre 
robot d’alguna manera perquè posi el semàfor en vermell si és que no hi està i, 
quan això passi, el segon robot haurà de comunicar-se amb el primer per confirmar-li 
que pot posar el semàfor en verd. Després, el primer robot encendrà el LED verd.

REPTE 5: Cedim-nos la prioritat
En alguna ciutat llunyana hi regna el caos. A les seves cruïlles no hi ha semàfors 
ni cap tipus de senyalització que reguli la prioritat dels vehicles. En aquest 
context els nostres robots han d’aconseguir superar les cruïlles sense xocar, per 
això el que farem serà programar-los de manera que es comuniquin entre ells per 
cedir-se la prioritat. En grups de dos integrants situarem els robots en el circuit 
marcat amb una línia, en el qual hi ha una cruïlla. Els robots hauran d’anar seguint 
el circuit i, en el moment de creuar-se, s’hauran de comunicar entre ells d’alguna 
manera per deixar-se passar i que no xoquin.

 

2.2.5 ANEM A LA DISCOTECA

REPTE 1: El director i el músic
Entrem a la pista de ball formant un grup de dos integrants. Un robot farà de 
director i l’altre de músic. Quan el robot director li faci un senyal al robot 
músic, el músic haurà de fer sonar una nota. El repte s’assolirà quan tots dos 
robots hagin fet tant de director com de músic.

REPTE 2: Una melodia
Ara el robot farà un petit concert. Sortirà a la pista de ball i tocarà una melodia 
d’almenys 10 notes.

REPTE 3: Continuem la melodia
En aquest repte s’han de formar grups d’almenys dos integrants. Un robot haurà de 
començar a tocar una melodia d’almenys 10 notes. Quan aquest acabi es comunicarà 
amb el segon robot, el qual haurà de continuar la melodia tocant almenys 10 notes. 

REPTE 4: El coreògraf i els ballarins
Primer formarem grups de com a mínim tres integrants. Un robot farà de coreògraf i 
els altres dos de ballarins. El robot coreògraf donarà una ordre i els altres 
robots hauran de seguir-la fent un moviment, com per exemple girar a la dreta, 
tirar endavant… Com a mínim el coreògraf haurà de donar tres ordres diferents. 
Per obtenir la puntuació caldrà que tots tres robots hagin sigut coreògrafs i 
ballarins. 

REPTE 5: La discoteca
Formarem grups de com a mínim tres integrants. Quan els robots rebin una ordre, 
hauran de començar a ballar realitzant diversos moviments, com avançar, girar, 
fer mitja volta… Aquest ball haurà de durar 10 segons.

 

2.2.6 MINISUMO

REPTE 1 Lluitem per cable
Primer de tot formarem grups de dos integrants. Situarem cada robot en el punt 
d’inici de la pista. Llavors haurem de governar els robots a través de l’ordinador 
al qual estaran connectats mitjançant un cable. L’objectiu és fer fora de la pista 
al nostre oponent.

REPTE 2 Lluitem per app
Amb grups de dos integrants, situarem els robots al punt d’inici de la pista. 
Aquesta vegada lluitarem contra l’oponent fent anar el robot a través d’una app. 

REPTE 3 Lluitem amb comandament a distància
També amb grups de dos integrants, els dos robots hauran de lluitar governats a 
través d’un comandament a distància.

REPTE 4 Detectem la vora
El primer pas per fer que el robot lluiti de forma autònoma és que sàpiga trobar 
els límits de la pista. Així doncs, haurem de programar el robot per tal que vagi 
recorrent la pista i, en trobar la línia negra que la delimita, no la traspassi.

REPTE 5 Lluitem de forma autònoma
Arriba l’hora de que els robots combatin entre ells. Necessitarem grups de dos 
integrants. Aquesta vegada de forma autònoma, el robot haurà de recórrer la pista 
tot cercant el seu contrincant. Quan el detecti, haurà de dirigir-se cap a ell i 
intentar fer-lo fora de la pista. També haurem de programar el robot per fer que 
detecti la línia negra que delimita la pista i no surti d’aquesta.

PREMIS

Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement oficial de Robolot.

1. Autoconstrucció de robots amb impressió 3D

ESO/ FP Grau Mig

1r premi: 100€+  kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083

2n premi : kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083

3r premi: kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083

Batxillerat/ FP Grau Superior

1r premi: 100€+  kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083

2n premi : kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083

3r premi: kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083

2. Resolució de pistes de Reptes Imagina 3dBot

ESO/ FP Grau Mig

1r premi: 100€+   Kit Imagina-Arduino 3dBot RBL0965

2n premi : Kit Imagina-Arduino 3dBot RBL0965

3r premi:  Kit Imagina-Arduino 3dBot RBL0965

Batxillerat/ FP Grau Superior

1r premi: 100€+  kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083

2n premi : kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083

3r premi: kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083