Tallers 2019

   Dissabte, 11    Carpa
   10:00-11:30 12:00-13:30   17:30-19:00    50

Impressió 3D

L’objectiu principal d’aquest taller és fer una introducció a la impressió 3D on s’aprendrà a dissenyar peces en 3D i a imprimir-les. Per mitjà de les impressores 3D es poden realitzar peces completament personalitzades que poden servir per a la construcció de robots. Per tant, aquest taller és un bon complement per aquelles persones que han fet algun robot i volen perfeccionar la seva part mecànica (estructura).

CONTINGUTS
Els continguts que es treballen són els següents:

Impressores 3D. Què són i com funcionen?
Disseny en 3D mitjançant el programa SketchUp.
Configuració de la impressora 3D.
Impressió dels dissenys realitzats.

No calen coneixements previs de dibuix en 3D. Es farà una breu introducció al disseny 3D mitjançant el programa gratuït “Sketch Up”, que disposa d’una interfície molt amigable i que s’aprèn a utilitzar fàcilment.
MATERIAL
Es proporcionarà tot el material necessari per fer el taller, que són ordinadors amb el programa Sketch Up i les impressores 3D.
EDAT RECOMANADA
Orientat a nens i nenes a partir d’11 anys.

   Dissabte, 11    Carpa
   10:00-11:30 12:00-13:30 17:30-19:00    50

3DBot ArduinoBlocks

L’objectiu principal del taller és aprendre a utilitzar l’Snap4Arduino per interactuar amb el món físic i al mateix temps programar un robot que segueixi les ordres que li donem per mitja del programa Snap4Arduino.

CONTINGUT
Els continguts que es treballen són els següents:

Introducció a l’ArduinoBlocks
Programació bàsica en ArduinoBlocks.
Programació de dispositius del món real: sensors, motors, etc.
Control de la trajectòria d’un robot per mitjà d’ArduinoBlocks.
No calen coneixements previs per tal de poder fer aquest taller.

MATERIAL
Es proporcionarà tot el material necessari per fer el taller, que són ordinadors i els robots 3DBot.
EDAT RECOMANADA
Orientat a nois i noies a partir de 14 anys.

   Dissabte, 11    Carpa
   10:00-11:30 12:00-13:30 17:30-19:00    50

Snap4Arduino

L’objectiu principal del taller és aprendre a utilitzar l’Snap4Arduino per interactuar amb el món físic i al mateix temps programar un robot que segueixi les ordres que li donem per mitja del programa Snap4Arduino.

CONTINGUT
Els continguts que es treballen són els següents:

Introducció a l’Snap4Arduino
Programació bàsica en Snap4Arduino.
Introducció al programa que permet la comunicació d’Snap4Arduino amb dispositius del món real: sensors, motors, etc.
Control de la trajectòria d’un robot per mitjà d’Snap4Arduino.
No calen coneixements previs per tal de poder fer aquest taller.

MATERIAL
Es proporcionarà tot el material necessari per fer el taller, que són ordinadors i els robots 3DBot.
EDAT RECOMANADA
Orientat a nois i noies a partir de 14 anys.

   Dissabte, 11    Carpa
   10:00-11:30 12:00-13:30 17:30-19:00    50

Lego WeDo 2.0

L’objectiu principal d’aquest taller és iniciar-se en la construcció i en la programació del robot utilitzant motors i sensors. D’aquesta manera, els infants comencen a familiaritzar-se amb aspectes de l’àmbit científic i tecnològic d’una manera lúdica i engrescadora.

CONTINGUTS
Els continguts que es treballen són els següents:

Muntatge d’un robot a traves de peces de Lego, motors i sensors.
Programació del robot a través de la tablet.

Per al taller no calen coneixements previs ja que es pot fer una introducció mitjançant unes instruccions predeterminades a partir de la mateixa aplicació, o bé creant el teu propi disseny. Pel que fa a la programació, l’aplicació ja té el seu propi llenguatge, que és molt intuïtiu i visual per tal que els nens més petits ho adquireixin fàcilment.
MATERIAL
Es proporcionarà tot el material necessari per fer el taller, que són tablets i els kits del Lego WeDo 2.0.
EDAT RECOMANADA
Orientat a nens i nenes a partir de 7 anys.

   Dissabte, 11    Carpa
   10:00-11:30 12:00-13:30 17:30-19:00    50

Dibuixem amb l’Artie

L’objectiu principal del taller és iniciar-se en la programació de robots tot dibuixant. Programarem un robot que segueixi les ordres que li donem per mitja del programa Snap!.

CONTINGUT
Amb el robot programable Artie 3000 és fàcil aprendre a programar. Està preparat per realitzar dissenys gràfics, dibuixar formes i jugar. Amb els seus retoladors de colors es poden fer bonics i variats dissenys.

El robot programable dibuixa tot el que siguem capaços de programar. Ho fa en qualsevol full de paper i ens introdueix en els fonaments de la programació.

No calen coneixements previs per tal de poder fer aquest taller.

MATERIAL
Es proporcionarà tot el material necessari per fer el taller: ordinadors i els robots Artie 3000.
EDAT RECOMANADA
Orientat a nois i noies de 7 a 12 anys.

© Robolot 2001 – 2020