Tallers 2018

La Carpa
50 places

Impressió 3D

L’objectiu principal d’aquest taller és fer una introducció a la impressió 3D on s’aprendrà a dissenyar peces en 3D i a imprimir-les. Per mitjà de les impressores 3D es poden realitzar peces completament personalitzades que poden servir per a la construcció de robots. Per tant, aquest taller és un bon complement per aquelles persones que han fet algun robot i volen perfeccionar la seva part mecànica (estructura).

CONTINGUTS
Els continguts que es treballen són els següents:

Impressores 3D. Què són i com funcionen?
Disseny en 3D mitjançant el programa SketchUp.
Configuració de la impressora 3D.
Impressió dels dissenys realitzats.

No calen coneixements previs de dibuix en 3D. Es farà una breu introducció al disseny 3D mitjançant el programa gratuït “Sketch Up”, que disposa d’una interfície molt amigable i que s’aprèn a utilitzar fàcilment.
MATERIAL
Es proporcionarà tot el material necessari per fer el taller, que són ordinadors amb el programa Sketch Up i les impressores 3D.
EDAT RECOMANADA
Orientat a nens i nenes a partir d’11 anys.

La Carpa
50 places

3DBot Scratch

L’objectiu principal del taller és aprendre a utilitzar l’SCRATCH per interactuar amb el món físic i al mateix temps programar un robot que segueixi les ordres que li donem per mitja del programa SCRATCH.

CONTINGUTS 
Els continguts que es treballen són els següents:

Introducció a l’SCRATCH.
Programació bàsica en SCRATCH .
Introducció al programa que permet la comunicació d’SCRATCH amb dispositius del món real: sensors, motors, etc.
Control de la trajectòria d’un robot per mitjà de S2P i SCRATCH.

No cal tenir coneixements previs per fer aquest taller.
MATERIAL 
Es proporcionarà tot el material necessari per fer el taller, que són ordinadors amb el programa Scratch i S2P, i els robots 3DBot. 
EDAT RECOMANADA 
Orientat a nens i nenes a partir de 10 anys.

La Carpa
50 places

Snap4Arduino

L’objectiu principal del taller és aprendre a utilitzar l’Snap4Arduino per interactuar amb el món físic i al mateix temps programar un robot que segueixi les ordres que li donem per mitja del programa Snap4Arduino.

CONTINGUT
Els continguts que es treballen són els següents:

Introducció a l’Snap4Arduino
Programació bàsica en Snap4Arduino.
Introducció al programa que permet la comunicació d’Snap4Arduino amb dispositius del món real: sensors, motors, etc.
Control de la trajectòria d’un robot per mitjà d’Snap4Arduino.
No calen coneixements previs per tal de poder fer aquest taller.

MATERIAL
Es proporcionarà tot el material necessari per fer el taller, que són ordinadors i els robots 3DBot.
EDAT RECOMANADA
Orientat a nois i noies a partir de 14 anys.

La Carpa
50 places

Lego WeDo 2.0

L’objectiu principal d’aquest taller és iniciar-se en la construcció i en la programació del robot utilitzant motors i sensors. D’aquesta manera, els infants comencen a familiaritzar-se amb aspectes de l’àmbit científic i tecnològic d’una manera lúdica i engrescadora.

CONTINGUTS
Els continguts que es treballen són els següents:

Muntatge d’un robot a traves de peces de Lego, motors i sensors.
Programació del robot a través de la tablet.

Per al taller no calen coneixements previs ja que es pot fer una introducció mitjançant unes instruccions predeterminades a partir de la mateixa aplicació, o bé creant el teu propi disseny. Pel que fa a la programació, l’aplicació ja té el seu propi llenguatge, que és molt intuïtiu i visual per tal que els nens més petits ho adquireixin fàcilment.
MATERIAL
Es proporcionarà tot el material necessari per fer el taller, que són tablets i els kits del Lego WeDo 2.0.
EDAT RECOMANADA
Orientat a nens i nenes a partir de 7 anys.

La Carpa
50 places

ArduinoBlocks

L’objectiu principal del taller és aprendre a utilitzar l’Snap4Arduino per interactuar amb el món físic i al mateix temps programar un robot que segueixi les ordres que li donem per mitja del programa Snap4Arduino.

CONTINGUT
Els continguts que es treballen són els següents:

Introducció a l’Snap4Arduino.
Programació bàsica en Snap4Arduino.
Introducció al programa que permet la comunicació d’Snap4Arduino amb dispositius del món real: sensors, motors, etc.
Control de la trajectòria d’un robot per mitjà d’Snap4Arduino.

No calen coneixements previs per tal de poder fer aquest taller.
MATERIAL
Es proporcionarà tot el material necessari per fer el taller, que són ordinadors i els robots 3DBot.
EDAT RECOMANADA
Orientat a nois i noies a partir de 14 anys.