Concursos Robolot 2019

   Diumenge, 12    Carpa
   9:30-13:00    50

Minisumo Lego ®

L’objectiu de la competició és tirar a fora de la pista el robot contrincant en menys d’un minut.
CATEGORIES
Hi ha una única categoria.
INSCRIPCIONS
Les inscripcions seran per equips. Al formulari d’inscripció indiqueu el nom de l’equip i a l’apartat d’observacions el nom i els cognoms dels components de l’equip. Els equips poden ser com a màxim de 3 membres.
NORMES

 • Els participants han de tenir entre 9 anys i 16 anys. Es diferenciaran en dues categories: una de primària i una segona de secundària.
 • Es competirà damunt d’un taulell. El taulell és un cilindre de 94 cm de diàmetre (amb la línia negra) i 1,6 cm de gruix. El taulell serà pintat de blanc mat amb un acabat llis i està delimitat per mitja d’una tira de cinta aïllant de 2 cm de gruix. Per tant la part interior del taulell fa 90 cm
 • Els combats són de dos robots, cadascun dels quals està controlat per un equip format per màxim cinc persones.
 • El robot ha d’estar enterament construït amb peces de LEGO. Es poden utilitzar 3 motors.
 • Els límits de l’estructura del robot al començar la prova al taulell (amb peces de muntatge incloses) han de ser de 30cm (llargada) x 25cm (alçada) x 25cm (amplada). L’àrbit ho comprovarà sempre que ho cregui necessari.
 • Només una persona de l’equip pot acostar-se al taulell i engegar el robot en la posició i moment que el jurat li determini.
 • Un cop activat el robot, caldrà que els components de l’equip guardin una distància mínima de 30 cm des del cantell del taulell.
 • Un cop hagi començat el combat, no es podrà tocar el robot fins que s’ha finalitzat l’enfrontament. En cas que algú el toqui, el seu equip haurà perdut el combat.

ASPECTES DE LA COMPETICIÓ

 • Un robot guanya si fa caure el robot contrari fora de la pista. S’interpreta que un robot ha caigut si alguna de les rodes surt fora de la pista.
 • Dos robots empaten si cap dels dos robots aconsegueix treure l’altre de la pista en el temps prefixat més avall.
 • Cada enfrontament entre robots constarà de 3 combats. Al començament del 1r combat els robots es situaran mirant cap a la dreta respecte al contrincant, tal com s’indica a la figura 1. Al començament del 2n combat els robots es situaran mirant-se frontalment , tal com es veu a la figura 2 i al començament del 3r combat se situaran mirant cap a l’esquerra respecte al contrincant, tal com es veu a la figura 3.
   
figura 1figura 2figura 3
 • La durada màxima de cada combat és d’un minut.
  Si un robot guanya un enfrontament obté 1 punt (un forat). Si els dos robots empaten es farà un altre combat mantenint l’ordre de les posicions fins que algun robot guanyi i l’altre perdi. Si un robot perd, no obté cap punt.
 • Durant la fase general que durarà aproximadament dues hores, cada equip s’anirà enfrontant amb la resta d’equips. Hi haurà diferents taulells i cada grup s’haurà de buscar el seu contrincant i un taulell per poder jugar. No està permès enfrontar-se més d’una vegada contra un mateix equip ni fer dos enfrontaments seguits a la mateixa taula. Passaran a la fase final el 4 equips que han obtingut la major puntuació d’entre tots. En cas que hi hagi un empat en la 4a posició es farà un enfrontament entre els equips que hagin empatat. (els aparellaments es realitzaran per sorteig).
 • Durant la fase final s’enfrontarà el robot situat a la 1a posició de la fase general amb el 4t; i el 2n s’enfrontarà amb el 3r. El guanyador del primer enfrontament competirà amb el guanyador del 2n i el que guanyi aquesta final serà el campió absolut de la competició. Després es farà una final entre els altres dos equips per saber el 3r classificat.
 • Entre enfrontament i enfrontament es pot modificar el robot o la programació. Si aquest es desmunta o cau alguna peça durant un combat, es retirarà la peça despresa i al següent combat es retornarà.
 • El jurat es reserva el dret de fer els advertiments pertinents en cas que alguna situació pugui ser motiu de conflicte. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 • Es desqualificarà sense dret a reclamació qualsevol equip que mantingui una actitud poc decorosa o una actitud antiesportiva com llenguatge violent o burles davant el seu oponent.
 • El pes màxim del robot és d’1,2kg. L’àrbit ho comprovarà sempre que ho cregui necessari.

ASPECTES SOBRE LA PROGRAMACIÓ DEL ROBOT

 • S’ha de programar el robot de forma que estigui com a mínim 5 segons parat al començament de cada part de l’enfrontament.
 • Es pot utilitzar qualsevol programa, exceptuant els que utilitzin connexió via bluetooth o radiocontrol.
 • Es poden utilitzar robots amb controladors NXT, RCX o EV3.
 • El programa del robot pot ser el mateix o diferent per a cada una de les tres posicions inicial del combat.

  PREMIS
  Una samarreta de Robolot 2019 per a tots els participants.

Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement oficial de Robolot.

Un primer premi200€ i un robot KeyBot.
Un segon premi100€ i un robot KeyBot.
Un tercer premi: un robot KeyBot.

   Diumenge, 12    Carpa
   9:30-13:00    50

Obert Minisumo

El joc consisteix de tres combats cadascun de tres minuts, de dos robots amb l’objectiu de que només un d’ells quedi dins de la pista de joc.

CATEGORIES
Hi ha una única categoria.

NORMES
Regles de competició de minisumo basades en Fuji Soft ABC, Inc per a tots els tornejos de Japó de sumo.

1. Generals

1.1. Un combat implica a dos contendents; s’entén per contendent la persona que operarà el mini robot.
1.2. Només un contendent per mini robot pot ser registrat, però pot ser assistit pel seu mecànic o els participants del seu equip.
1.3. Els contendents seran els encarregats d’engegar el mini robot, fabricat per ells, en l’ anell del summe (“Dohyo”) i d’acord a les regles del joc.
1.4. La competència continua fins que un punt és obtingut (“Yuko”) per algun dels concursants.
1.5. La decisió sobre quan s’ anota un punt serà presa per l’àrbitre.

2. Definició de l’ interior de Dohyo

2.1. L’ interior de Dohyo es defineix com l’ àrea de color negre envoltada per una línia blanca.

3. Dohyo

3.1. El Dohyo és un cilindre de fusta MDF o conglomerat amb una altura mínima de 2.5 cm. i un diàmetre de 77cm (incloent frontera). La tapa del cilindre serà pintat de negre mat amb un acabat llis.
3.2. Les línies d’ arrencada (“Sikiri-Sen”) s’ indiquen com dues línies marrons amb una amplària de 1 centímetre i d’ una longitud de 10 centímetres. Cada línia està situada 5 centímetres del centre del Dohyo.
3.3. La frontera s’ indica com cercle blanc amb una amplària de 2.5 centímetres. “La frontera” es defineix com part del Dohyo.
3.4. Durant els jocs l’ àrbitre decideix si el Dohyo pugues continuar sent utilitzat si ha de ser canviat quan una rascada de menys de 2.5 centímetres en longitud apareixen en la superfície de Dohyo.

4. Exterior de Dohyo

4.1. L’ àrea exterior d’ un Dohyo s’ estén almenys 50 cm. de la frontera.
4.2. El color de l’ exterior pot ser qualsevol color excepte blanc.
4.3. No hi ha restriccions en el tipus de material que es pot utilitzar o la forma de l’ exterior mentre no violin el les regles.

5. Especificacions

5.1. El mini robot ha de cabre en una caixa amb llarg i ample de 10 cm. No hi ha restriccions en altura.
5.2. El pes (amb accessoris inclosos) no ha d’ excedir 500g.
5.3. No hi ha restriccions en el tipus de mètode de control usat amb el mini robot; excepte qualsevol tipus de ràdio control.
5.4. Un mini robot deu ser dissenyat per a entrar en acció 5 segons després que el concursant pressioni un botó d’ inici.
5.5. No hi ha restriccions el tipus de memòria, microcontrolador o microprocessador usat.

6. Restriccions en disseny del mini robot

6.1. El mini robot no ha d’incloure:

a) un dispositiu que obstrueixi l’ operació de l’opositor, tal com un martell o una llum estroboscòpica.
b) cap peça que pogués danyar o desfigurar el Dohyo.
c) un dispositiu que dispari líquid, pols o gas.
d) un dispositiu que llanci foc.
i) un dispositiu que llanci o dispari objectes a altres mini robot.
f) qualsevol part que fixi la mini robot a la superfície de Dohyo i eviti que es mogui (tal com succionadors, cola etc.).
g) cap dispositiu que augmenti el pes evident del mini robot (tal com bombes de buits, ventiladors, o sistemes magnètics per a empènyer o llençar a un mini robot sota la superfície del Dohyo).

7. Principis del joc

7.1. Un joc consisteix de tres combats cadascun de tres minuts.
7.2. El primer concursant a guanyar dos punts de Yuko és el guanyador del joc.
7.3. El concursant que guanya un punt Yuko al final de joc és declarat guanyador.
7.4. Quan cap dels dos concursants rep cap punt Yuko, el jutge tria al guanyador. Si el jutge decideix que cap del contrincant va tenir una marcada superioritat davant l’ altre podrà implementar un nou combat per a declarar al guanyador del punt Yuko.

8. Inici del joc

8.1. Els contendents entren en l’ àrea de Dohyo, després de seguir les instruccions del jutge principal, per a col·locar al mini robot en les línies d’ arrencada (“Sikiri-Sen”).
8.2. Amb mini robots autònoms el contendent oprimeix el botó d’ inici quan el jutge l’ hi indica i surt de l’ àrea de Dohyo.
8.3. El combat comença quan el mini robot entra en acció (després de 5 s després d’haver oprimit el botó).

9. Final del joc

9.1. El combat acaba quan el jutge declara a un guanyador.

10. Cancel·lació d’ un joc i repetició de combats

10.1. Quan els mini robots es troben travats un amb un altre de tal forma que no pot existir més baralla entre ells, o roten en forma circular per un temps perllongat.
10.2. Ambdós mini robots toquen l’ exterior del Dohyo al mateix temps.
10.3. Qualsevol altra condició o condicions en les quals els jutges declarin que no és possible tenir un guanyador.
10.4. En el cas d’ una repetició de combat, els mini robots deuen ser posats immediatament a competir. Si algun mini robot presenta una descompostura que li impedeixi continuar el combat, podrà fer ús de la petició de suspensió del mateix d’ acord a l’ establert en l’ article 26
10.5. Si cap dels contrincants pot guanyar o perdre després d’ una repetició de combat, el jutge podrà posar els mini robots en una posició específica i començar de nou. Si això no permet tenir un guanyador el combat seguirà en una posició indicada pel jutge fins que el límit de temps acabi.

11. Punts Yuko

11.1. Les següents condicions determinen els punts Yuko, quan un mini robot expulsada al seu oponent del Dohyo amb un moviment legal.
11.2. Quan el oponent, és a dir l’ altre robot, surt del Dohyo per qualsevol raó.
11.3. Quan el oponent va ser desqualificat per tenir més d’ una violació o advertiment.

12. Advertiments

12.1. El contendent que prengui qualsevol de les següents accions rebrà un advertiment.
12.2. L’ operador o part de l’ operador va entrar a l’ àrea del Dohyo abans que el jutge de per finalitzat en combat.
12.3. La preparació per a iniciar el combat tard més de trenta minuts.
12.4. El mini robot entra en acció (expansió física o moviment) abans del senyal d’ inici per part del jutge en qualsevol altra acció que es pot jutjar injusta.

13. Violacions

13.1. Qualsevol de les següents accions aquesta determinada com una violació, obtenint l’ oponent o ofès un Yuko.
13.2. Part o parts del robot que no excedeixin d’ un pes de 5 grams i que caiguin o siguin separades del mini robot.
13.3. El mini robot deixa de moure’s en el Dohyo.
13.4. Els mini robots es troben movent però no es toquen entre ells.
13.5. Algun dels mini robots emet fum.

14. Perduda per violació

14.1. Qualsevol dels contrincants que tingui una de les següents accions perdrà per violació.
14.2. Quan un dels contendents sigui cridat al Dohyo i no es presenti al principi del joc.
14.3. Quan un dels contendents obstaculitzi el joc, per exemple, que de forma intencional danyi o deformi el Dohyo.

15. Desqualificació

15.1. Qualsevol dels contendents que encobreixi les següents accions o actituds serà desqualificat i haurà de deixar el joc.
15.2. Qualsevol contendent o mini robot que no cobreixi les especificacions de l’ article nombre cinc.
15.3. Un contendent que hagi utilitzat en mètode restringit en l’ article 6
15.4. Qualsevol contendent que mantingui una actitud poc decorosa o una actitud anti esportiva com llenguatge violent o burles davant la seva oponent.
15.5. Qualsevol contendent que intencionalment agredeixi al seu oponent

16. Petició per a suspensió

16.1 Quan un contendent és agredit física o verbalment o el mini robot va tenir un accident i el joc no pot continuar, el contendent pot sol·licitar una suspensió de cinc minuts com a màxim.

17. Objeccions

17.1. Cap objecció pot ser feta al judici del jutge, tot es basarà sobre el present reglament.
17.2. Cap objecció pot ser revocada.

18. Objeccions dels participants

18.1. Un contendent que tingui alguna objecció sobre els articles expressats en aquest torneig haurà de ser dirigida la comitè al final del joc.

19. Identificació del mini robot

19.1. Tots els mini robots haurien de contar amb algun tipus d’ identificador ja sigui un nombre o nom, el qual haurà de ser posat en el cos del mini robot de tal manera que sigui fàcil de llegir durant la competència.

20. Modificacions i abolició de les regles

20.1. La modificació i abolició de les regles seran fetes pel comitè del torneig.

21. Resum de les característiques dels robots de minisumo

21.1. Les mides del robot a l’ inici de la cursa serà de 100 x 100 mm com a màxim. L’ alçada no tindrà límit.
21.2. El pes del robot no ha de superar els 500 grams amb les bateries incloses .
21.3. L’ estratègia programada farà que desprès de 5 segons d’ engegar el robot, aquest es posi en marxa i cerqui al seu contrincant per tal de fer-lo fora de la pista.
21.4. El robot haurà de mantenir-se en tot moment dins de la pista, per la qual cosa, aquesta incorpora una banda blanca a la seva perifèria que ha de poder detectar el robot com a línia límit del seu camp de moviment.
21.5. Els robots hauran de ser autònoms (RA).

22. Els equips

22.1. Per equip s’ entén un grup de persones que representen el robot però només hi haurà un representant per robot (el que consti en la inscripció) que ho serà durant tota la competició, sense possibilitat de canvi, excepte per causes de força major que ho justifiquin.
22.2. Ningú no podrà pertànyer a diferents equips que concursin en la mateixa categoria.
22.3. Només el responsable podrà entrar a l’àrea de joc, cap altre membre de l’ equip podrà entrar-hi. S’ habilitarà una zona especial per la resta de components.
22.4. Si algun membre d’algun equip té actituds poc ètiques que vagin contra l’esperit de la competició l’organització es reserva el dret d’ expulsar l’ equip i per tant excloure el robot de la competició.

PREMIS

Una samarreta de Robolot 2019 per a tots els participants.
Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement oficial de Robolot.

Un primer premi: 200€ i un robotMini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071.
Un segon premi: 100€ i un robotMini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071.
Un tercer premi: un robot Desktop Bluetooth Mini Smart Car” KS0159.

   Dissabte, 11    Sala Torín
   10:00-13:30    50

Reptes Lego ®

L’objectiu del repte és aconseguir agafar el màxim de cubs possibles i portar-los a la base durant dos minuts.

CATEGORIES
Hi ha una única categoria.

NORMES
Generals

 • Els participants han de tenir entre 9 i 16 anys.DUES CATEGORIES : primària i secundaria.
 • Es competirà damunt d’un taulell que està repartit en 20 quadrats de 40 x 40 cm. Per tant, tot el taulell fa 2 metres de llargada per 1,6 m d’amplada. Cada quadrat està delimitat utilitzant cinta aïllant de color gris o de color negre.
 • Els equips poden estar formats per un màxim de 5 participants i un mínim de 3 inscrits.
 • Cada equip pot participar amb el seu robot o bé compartir el robot entre varis equips sempre que els programes siguin diferents.
 • Els robots s’han de col·locar en qualsevol posició que en quadrat de BASE i quan finalitza la prova, la totalitat del robot ha d’estar dins la base.
 • Quan un objecte queda completament dins de la base, el jutge el comptabilitza i el retira del taulell per tal que no faci nosa en els altres moviments del robot.
 • El robot pot sortir i tornar a la base tantes vegades com vulguin els participants, durant un temps màxim de 2 minuts. Durant aquest temps, el robot pot anar agafant els objectes cúbics que es troben al mig dels quadrats del taulell indicats en el plànol adjunt. Transcorreguts els 2 minuts, finalitzarà la prova.
 • El concurs constarà de dues fases: la fase general en la qual participaran tots els equips i ells mateixos s’hauran d’anar buscant els seus contrincants, i la fase final on només participaran els 4 millors equips de la fase general.
 • Els participants tindran 3 intents per realitzar la prova. Quan finalitzin els 3 intents, s’agafarà la millor puntuació obtinguda per l’equip.
 • Els participants poden moure el robot lliurament mentre aquest estigui dins la base. Això vol dir que a cada intent el robot pot tornar a la base i els participants li poden canviar el programa.
 • El robot participant haurà de ser un LEGO Mindstorms RCX, NXT i EV3.

Bonificacions

 • Si el robot està completament dins del quadrat d’arribada, quan hagin passat els 2 minuts, l’equip tindrà 40 punts.
 • Hi ha diversos cubs de cartolina de 5 cm d’aresta de 3 colors diferents distribuïts damunt del taulell. Per cada cub de color vermell que hagi arribat a estar completament a dins de la base transcorreguts els 2 minuts, l’equip guanya 30 punts; si el cub és de color blau, l’equip guanya 20 punts; i si el cub és de color verd l’equip guanya 10 punts.
 • En cas d’empat, es tindrà en compte la segona puntuació més bona que hagin tingut els equips en els tres intents. Si segueix l’empat, es mirarà la tercera. Si encara segueix l’empat, guanyarà l’equip que hagi realitzat la prova (els tres intents) en menys temps.

Penalitzacions

 • Si el robot travessa completament qualsevol línia negra, ha de tornar a començar la prova des de la casella de sortida.
 • Ni el robot ni els objectes poden tocar mai les línies negres, cada cop que el robot o qualsevol dels objectes que transporta amb ell toca la línia negra es resten 10 punts a l’equip participant (-10 punts per tocar la línia negra).
 • Els participants poden agafar el robot (per exemple per canviar-li el programa) sempre que aquest tingui la majoria del seu cos a dins de la base. En cas que els participants hagin d’agafar el robot i aquest no estigui majoritàriament dins de la base, se’ls penalitzarà en 10 punts (-10 punts per agafar el robot que no estigui majoritàriament dins de la base).

Taulell de LEGO
El taulell utilitzat a la prova es pot veure a continuació. Consisteix en una taula de 1,6x2m amb una graella interior de 4 files i 5 columnes de quadrats de 40cm de costat. Es pot realitzar de manera fàcil i assequible mitjançant una taula o un llençol de color blanc, i marcant la graella amb cinta aïllant de diferents colors.

PREMIS
Una samarreta de Robolot 2019 per a tots els participants.

Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement oficial de Robolot.

Un primer premi200€ i un robot KeyBot.
Un segon premi100€ i un robot KeyBot.
Un tercer premi: un robot KeyBot.

   Diumenge, 12    Sala Torín
   9:30-13:00    50

Robots rastrejadors velocistes

La prova de velocistes consisteix en circular per un camí tancat i de formes simples a la màxima velocitat possible sense sortir d’ell fins que un robot abast a l’altre.

CATEGORIES
Hi haurà dues categories de rastrejadors velocistes:

Secundaria/Batxillerat/FP
Lliure

NORMES
Participants
Hi pot participar qualsevol persona, però una persona per robot.

La prova

 • La prova de velocistes consisteix en circular per un camí tancat i de formes simples a la màxima velocitat possible sense sortir d’ell fins que un robot abast a l’altre.
 • S’aniran intercanviant les posicions fins que un robot abast dues vegades a l’altre, proclamant-se guanyador.

Característiques de la pista

 • La pista serà de color blanc (encara que el color serà uniforme pot ser que el color sigui un derivat del blanc cap al crema) i la compondrà un circuit tancat, sense bifurcacions, ni desnivells (llevat dels que tècnicament no es puguin evitar) on els robots hauran de circular donant diverses voltes en ella, sense sortir-se dels límits.
 • S’indicaran els punts de sortida dels robots mitjançant alguna marca. Les marques estaran en extrems oposats del circuit.
 • El circuit estarà compost per dues línies negres en tot moment paral·leles que definiran la calçada. Els robots poden circular entre aquestes dues, o per sobre de qualsevol d’elles sempre que cap part del robot arribi a tocar les línies exteriors del circuit.
 • Les línies exteriors del circuit seran de color vermell i definiran el límit per on poden circular els robots. Així que el robot en cap moment pot arribar a tocar-les, d’una altra manera, serà desqualificat.
 • La separació entre les dues línies paral·leles de color negre que delimiten la calçada serà de 15 ± 5 cm.
 • La separació mínima entre les línies de la calçada i cadascuna de les línies vermelles que delimiten la cuneta serà de 15 ± 5 cm.
 • Tant les línies negres com les vermelles seran de 2 ± 0,5 cm d’ample.
 • El radi mínim de les línies negres del circuit serà de 40 ± 5 cm.
 • Al voltant de la pista hi haurà una Àrea de Seguretat d’almenys 0,5 m per als jutges i el representant de cada equip, per poder situar el començament els robots en pista o poder jutjar.

Característiques del robot

 • Els robots no podran superar aquestes dimensions: 20cm d’ample x 30 cm de llarg en la seva projecció sobre un pla.
 • L’altura del robot no serà superior a 13cm.
 • El pes màxim pels robots que participin en la categoria de velocistes no està limitat.
 • L’accionament del robot es realitzarà de forma manual quan s’indiqui la sortida. El robot haurà d’estar recolzat completament a terra.
 • Els robots no poden tenir parts en moviment (com les rodes) abans de donar la sortida, ni quan comenci la cursa pot desprendérsele cap peça.
 • No s’admet cap sistema de comunicació amb el robot.
 • El robot ha de comportar-se de manera completament autònoma. Els indicis que pugui haver manipulació externa pot comportar la desqualificació del robot. Els jutges tindran l’última paraula.
 • Els robots no podran, en cap moment, danyar la pista de joc.

PREMIS
Una samarreta de Robolot 2019 per a tots els participants.
Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement oficial de Robolot.
També es valorarà la creativitat en el disseny original de Rastrejadors 3D.

Secundaria/Batxillerat/FP

Un primer premi: 200€ i un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071.
Un segon premi: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071.
Un tercer premi: un robot “Desktop Bluetooth Mini Smart Car” KS0159

Lliure

Un primer premi: 200€ i un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071.
Un segon premi: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071.
Un tercer premi: un robot “Desktop Bluetooth Mini Smart Car” KS0159

   Dissabte, 11    Carpa
   10:00-13:30 17:30-19:00    20

Robots d’iniciació

Es pretén introduir als infants de 3 a 8 anys en el llenguatge de programació mitjançant activitats lúdiques de temàtica oberta utilitzant els robots d’iniciació, com per exemple,Robot Mouse, Bee-bots, etc.

CATEGORIES
Hi ha una única categoria.

NORMES

 • Les escoles participants disposaran d’un espai on presentar i muntar la seva proposta de joc.
 • Els jocs seran de temàtica diversa en funció del que cada centre hagi decidit treballar amb l’ alumnat.
 • Les propostes presentades tindran com a eix la superació de reptes utilitzant el codi de programació dels robots seqüenciadors.
 • Un responsable de cada escola explicarà la proposta de joc presentada per tal que el públic assistent hi pugui jugar.
 • Serà necessari que un responsable de cada escola s’encarregui de la recollida del material presentat.

PREMIS
Cada escola participant obtindrà un diploma de reconeixement oficial de Robolot i un Robot Mouse amb set d’activitat inclòs!

   Dissabte, 11    Arxiu (sala Torín)
   10:00-13:30    20

Scratch primària {Code Club}

El concurs Primària: Scratch – Code Club és un repte d’Scratch destinat a nens i nenes que cursin de 3r a 6è de Primària en el moment de la inscripció.
Els participants aniran acompanyats d’un responsable, que pot ser un mestre o un pare/mare.
Enguany el concurs consistirà en crear una composició artística seguint unes directrius determinades que es donaran el mateix dia de la competició.
Hi ha dues modalitats de participació, individual o per parelles.
Els responsables no podran intervenir en la programació del repte.

CATEGORIES
Hi haurà dues categories:

Categoria A: participants de 3r i 4t.
Categoria B: participants de 5è i 6è.

En la modalitat per parelles es tindrà en compte el participant més gran per assignar la categoria.

NORMES

 • Després de la rebuda i comprovació de dades de tots els participants, es faran públiques les indicacions per a la programació del conte.
 • Cada participant disposarà de 3 hores per a la programació.
 • Mentre duri el concurs s’oferirà esmorzar als participants.
 • Per a la programació del conte s’utilitzarà la versió online scratch.mit.edu amb un usuari i contrasenya que facilitarà l’organització.
 • Cada participant/parella disposarà d’una taula amb un ordinador, connexió a internet, paper i llapis per escriure.
 • El projecte desenvolupat haurà de ser original i en cap cas s’acceptaran reinvencions de projectes existents al web. Donat el cas, el participant serà desqualificat automàticament del concurs.

PREMIS
Una samarreta de Robolot 2019 per a tots els participants.
Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement oficial de Robolot.

Categoria A

Un primer premi: un robot KeyBot.
Un segon premi: un robot KeyBot.
Premi a l’escola o entitat: un robot KeyBot.

Categoria B

Un primer premi: un robot KeyBot.
Un segon premi: un robot KeyBot.
Premi a l’escola o entitat: un robot KeyBot

   Dissabte, 11    Carpa
   10:00-13:30    30

Robots impresos i 3DBots (primària)

CATEGORIES
1. Autoconstrucció de robots amb impressió 3D
2. Resolució de pistes de Reptes Imagina 3dBot

Aclariment IMPORTANT :
A la categoria de Robots autoconstruïts en 3D es pot participar amb qualsevol tipus de hardware amb el requisit mínim de poder seguir una línia.
A la categoria de Reptes imagina 3Dbot, ha d’esser un 3Dbot o un robot autoconstruït basat en qualsevol altra placa electrònica que incorpori una sensòrica similar.

1. Autoconstrucció de robots amb impressió 3D
Es tracta de fer un robot dissenyat i imprès en 3D pel propi participant.

NORMES

 • Participació individuals o per parelles.
 • Els concursants hauran de dur un robot dissenyat i imprès en 3D dissenyat i construït pel mateix participant.
 • Es valorarà tant el millor disseny 3D com el millor acabat .Per a que es valori el disseny 3D caldrà portar imprès en un full A4 el disseny 3D fet amb qualsevol programa: Sketchup, Thinkercad, etc.
 • El requisit mínim de funcionament per a poder donar el robot per vàlid i per tant avaluar-lo és que realitzi com a mínim una volta a una pista negra sobre fons blanc dibuixada sobre una superfície de 1,22 m X 2,44 m
 • El jurat podrà fer aquelles preguntes que cregui convenients per a avaluar de forma adequada l’autoria.

2. Resolució de Pistes de Reptes Imagina 3dBot
BASES

 • En equips de 1 o 2 concursants.
 • Hi haurà més de 3 pistes de reptes que s’aniran publicant en aquesta mateixa pàgina fins al dia del concurs.
 • Cada pista consta de entre 3 i 10 reptes.
 • Els robots participants hauran d’esser del tipus 3Dbot ó robots auto construïts basats en qualsevol altra placa electrònica que incorpori una sensòrica similar.
 • Aconseguir cada repte val 1 punt.
 • En qualsevol moment, el jurat jurat podrà fer preguntes al participant sobre el programa que haurà fet amb Scratch,Snap4Arduino, Arduinoblocks , Microblocks o qualsevol altra llenguatge. Si respon de forma incorrecta, no serà valida la puntuació obtinguda amb el repte.

PISTES i REPTES

PISTA ROBOLOTACADEMY


REPTE 1: Seguir la línia negra sense perdre’s.
El sentit del circuit és com el sentit de les agulles del rellotge.
L’equip situarà el robot a la posició de sortida (A).
El concursant deixarà el robot en marxa sobre la pista quan rebi l’ordre del jurat.

REPTE 2: Encesa automàtica de llums.
Quan entrem al pont (B) el robot encendrà un led al detectar foscor i l’apagarà 
quan sortim del pont al detectar claror.

REPTE 3: Tenim gana.
Arribem a la zona (C) tenim gana i anem al B-CREK a berenar i a carregar piles. 
Ens hi aturem durant 4 segons.

REPTE 4: Robolot Academy.
ROBOTICS IS FUN !
Havent berenat anem a l’acadèmia de Robolot (D) a buscar un llibre de robòtica. 
Ens hi aturem durant 2 segons.

REPTE 5: Canvi climàtic
Continuem el nostre camí però el temps està canviant a la zona (E). 
La temperatura puja i el canvi climàtic és preocupant. 
El robot pita fins que la temperatura torna a baixar i segueix el seu camí.

REPTE 6: La foscor
Ens acostem a un pont molt fosc i misteriós.
Quan entrem al pont (F) el robot encendrà el led groc al detectar foscor 
i aturarà els motors durant 4 segons. Després novament els tornarà a engegar 
i els apagarà quan sortim del pont al detectar claror per continuar el seu camí.

REPTE 7: Pas per boxes
Portem molt de camí fet i necessitem passar pels boxes d’INNOVADIDACTIC a la zona (G).
Aquí el robot es controlarà amb infraroig (comandament de la televisió): 
S’ha d’aturar quan rebi el número 2 i posar-se en marxa en rebre el número 8.

PISTA Botball 

REPTE 1: Entrenem amb cable
Necessitem almenys dos jugadors que competeixin entre ells. 
Abans de jugar cap partit s’ha d’entrenar, així que per fer-ho, farem moure el 
robot pel terreny de joc fins marcar un gol. 
El contrincant haurà d’impedir-ho. En aquest entrenament mantindrem el robot 
connectat a l’ordinador a través del cable.

REPTE 2: El marcador
Abans de jugar el partit també necessitarem un marcador. Així doncs, programarem 
el robot per fer de marcador a través d’un comandament de TV. Els gols podran 
aparèixer tan a l’ordinador com a través d’una pantalla connectada al robot.

REPTE 3: Primera part del partit amb Bluetooth
Ara que ja coneixem el terreny de joc és hora de jugar el partit. En aquesta 
primera part necessitem equips de quatre integrants, és a dir, un mínim de quatre 
robots al terreny de joc. Durant cinc minuts haurem de marcar el nombre màxim de 
gols possibles. 
Aquesta vegada controlarem el robot a través de Bluetooth.

REPTE 4: Segona part del partit per app 
És hora de jugar la segona part del partit, així que necessitem altra vegada equips 
de 4 integrants. Aquesta vegada controlarem el robot a través d’una app. 
Les normes són les mateixes: aconseguir marcar el màxim de gols possibles durant 
cinc minuts.

L’AUTOMÒBIL

REPTE 1: ENCENEM ELS LLUMS
Col·loquem el robot a la línia i fem que la comenci a seguir. En passar pel túnel no 
ha d'encendre el LED automàticament sinó que ho ha de fer per histèresi. Això vol dir 
que no ha d'encendre el LED només de detectar foscor sinó que haurem de crear una 
variable amb un valor a partir del qual s'encengui el LED. Aquest valor serà una 
mitjana de les lectures que hagi anat agafant el sensor de llum. 
D'aquesta manera evitem que s'encengui el LED momentàniament en detectar un sol valor 
més baix que la resta.

REPTE 2: EL CLÀXON
El robot continua el seu camí seguint la línia fins que troba el símbol del clàxon. 
En aquest punt veu que més endavant hi haurà cua, així que activa el clàxon durant dos 
segons per intentar que els de davant avancin.

REPTE 3: SISTEMA ANTI-RETENCIONS
El clàxon no ha fet efecte i arribem a la cua, però no passa res perquè el nostre robot 
està equipat per aquests casos. En detectar un obstacle en la seva trajectòria el robot 
es pararà. 
Si aquest obstacle avança, el robot també haurà d’avançar, tot seguint el ritme de la 
cua automàticament.

*REPTE 4: SISTEMA DE POSICIONAMENT
En molts casos és útil conèixer la distància recorreguda, així que farem que el 
robot la compti. Marcarem el punt des d’on comença a avançar el robot en recórrer 
la línia. 
Un cop acabades les proves, al punt que s’estableixi com a final, el robot haurà 
d’emetre d’alguna manera el valor de la distància que hagi recorregut. 
El valor que doni el robot haurà de ser en centímetres i hi podrà haver un marge 
d’error màxim de 10 cm. 	

REPTE 5: APARCAMENT ASSISTIT PER APP
Hem completat el recorregut i és hora d’aparcar. Col·loquem el robot a la línia A i, 
mitjançant una app, el guiarem perquè aparqui. Per la seva part, el robot emetrà un so 
intermitent quan detecti la línia lateral de l’aparcament. En detectar la línia 
posterior emetrà un so continu. 

REPTE 6: APARCAMENT AUTOMÀTIC
Col·loquem el robot a la línia B i hem d'aconseguir que aparqui automàticament entre 
les línies del requadre sense tocar-ne cap.

EL TRÀNSIT

REPTE 1: El semàfor
Un dels elements principals que serveixen per regular el trànsit és el semàfor, així 
que ara convertirem el robot en semàfor. Per tant, programarem la seqüència del 
semàfor. 
Primer de tot s’haurà d’encendre el LED verd i s’aturarà al cap de tres segons. 
Llavors el LED groc s’encendrà durant un segon. Després s’encendrà el LED vermell.

REPTE 2: L’agent de trànsit
Ara el robot serà un agent de trànsit amb un semàfor incorporat. Així doncs, mentre no 
detecti cap obstacle mantindrà el LED verd encès. Quan detecti que s’apropa un 
obstacle, iniciarà la seqüència del semàfor, és a dir, apagarà el LED verd, encendrà 
el groc durant un segon i llavors passarà al LED vermell que es mantindrà encès durant 
5 segons. 
Passats els cinc segons es tornarà a encendre el LED verd, sempre i quan el robot no 
continuï detectant un obstacle.

REPTE 3: El semàfor controlat per comandament de TV
En aquest repte controlarem el semàfor amb un comandament a distància. D’aquesta 
manera en pitjar el botó groc del comandament el robot haurà d’encendre el LED groc, 
en prémer el verd encendrà el LED verd i en fer la mateixa acció sobre el botó 
vermell, el robot encendrà el LED vermell.

REPTE 4: El semàfor de les obres
Primer de tot haurem de buscar un company per crear grups de dos integrants. 
Hi ha obres a la carretera i un dels dos carrils està tallat. Necessitem dos 
semàfors que es comuniquin entre ells per determinar la prioritat de pas. 
D’aquesta manera, inicialment els dos robots tindran el LED vermell encès. 
Quan un dels dos robots detecti que s’apropa un vehicle, haurà d’avisar a l’altre 
robot d’alguna manera perquè posi el semàfor en vermell si és que no hi està i, 
quan això passi, el segon robot haurà de comunicar-se amb el primer per confirmar-li 
que pot posar el semàfor en verd. Després, el primer robot encendrà el LED verd.

REPTE 5: Cedim-nos la prioritat
En alguna ciutat llunyana hi regna el caos. A les seves cruïlles no hi ha semàfors 
ni cap tipus de senyalització que reguli la prioritat dels vehicles. En aquest 
context els nostres robots han d’aconseguir superar les cruïlles sense xocar, per 
això el que farem serà programar-los de manera que es comuniquin entre ells per 
cedir-se la prioritat. En grups de dos integrants situarem els robots en el circuit 
marcat amb una línia, en el qual hi ha una cruïlla. Els robots hauran d’anar seguint 
el circuit i, en el moment de creuar-se, s’hauran de comunicar entre ells d’alguna 
manera per deixar-se passar i que no xoquin.

ANEM A LA DISCOTECA

REPTE 1: El director i el músic
Entrem a la pista de ball formant un grup de dos integrants. Un robot farà de 
director i l’altre de músic. Quan el robot director li faci un senyal al robot 
músic, el músic haurà de fer sonar una nota. El repte s’assolirà quan tots dos 
robots hagin fet tant de director com de músic.

REPTE 2: Una melodia
Ara el robot farà un petit concert. Sortirà a la pista de ball i tocarà una melodia 
d’almenys 10 notes.

REPTE 3: Continuem la melodia
En aquest repte s’han de formar grups d’almenys dos integrants. Un robot haurà de 
començar a tocar una melodia d’almenys 10 notes. Quan aquest acabi es comunicarà 
amb el segon robot, el qual haurà de continuar la melodia tocant almenys 10 notes. 

REPTE 4: El coreògraf i els ballarins
Primer formarem grups de com a mínim tres integrants. Un robot farà de coreògraf i 
els altres dos de ballarins. El robot coreògraf donarà una ordre i els altres 
robots hauran de seguir-la fent un moviment, com per exemple girar a la dreta, 
tirar endavant… Com a mínim el coreògraf haurà de donar tres ordres diferents. 
Per obtenir la puntuació caldrà que tots tres robots hagin sigut coreògrafs i 
ballarins. 

REPTE 5: La discoteca
Formarem grups de com a mínim tres integrants. Quan els robots rebin una ordre, 
hauran de començar a ballar realitzant diversos moviments, com avançar, girar, 
fer mitja volta… Aquest ball haurà de durar 10 segons.

MINISUMO

REPTE 1 Lluitem per cable
Primer de tot formarem grups de dos integrants. Situarem cada robot en el punt 
d’inici de la pista. Llavors haurem de governar els robots a través de l’ordinador 
al qual estaran connectats mitjançant un cable. L’objectiu és fer fora de la pista 
al nostre oponent.

REPTE 2 Lluitem per app
Amb grups de dos integrants, situarem els robots al punt d’inici de la pista. 
Aquesta vegada lluitarem contra l’oponent fent anar el robot a través d’una app. 

REPTE 3 Lluitem amb comandament a distància
També amb grups de dos integrants, els dos robots hauran de lluitar governats a 
través d’un comandament a distància.

REPTE 4 Detectem la vora
El primer pas per fer que el robot lluiti de forma autònoma és que sàpiga trobar 
els límits de la pista. Així doncs, haurem de programar el robot per tal que vagi 
recorrent la pista i, en trobar la línia negra que la delimita, no la traspassi.

REPTE 5 Lluitem de forma autònoma
Arriba l’hora de que els robots combatin entre ells. Necessitarem grups de dos 
integrants. Aquesta vegada de forma autònoma, el robot haurà de recórrer la pista 
tot cercant el seu contrincant. Quan el detecti, haurà de dirigir-se cap a ell i 
intentar fer-lo fora de la pista. També haurem de programar el robot per fer que 
detecti la línia negra que delimita la pista i no surti d’aquesta.

PREMIS

Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement oficial de Robolot.

1. Autoconstrucció de robots amb impressió 3D

1r premi: 100€ + Keyestudio EASY plug starter kit para Arduino KS0158
2n premi : Keyestudio EASY plug starter kit para Arduino KS0158
3r premi:Keyestudio EASY plug starter kit para Arduino KS0158

2. Resolució de pistes de Reptes Imagina 3dBot

1r premi: 100€ + robot KeyBot
2n premi: robot KeyBot
3r premi: robot KeyBot

   Diumenge, 12    Sala Torín
   9:30-13:00    50

Robots impresos i 3DBots (secundària)

CATEGORIES
1. Autoconstrucció de robots amb impressió 3D
2. Resolució de pistes de Reptes Imagina 3dBot

Aclariment IMPORTANT :
A la categoria de Robots autoconstruïts en 3D es pot participar amb qualsevol tipus de hardware amb el requisit mínim de poder seguir una línia.
A la categoria de Reptes imagina 3Dbot, ha d’esser un 3Dbot o un robot autoconstruït basat en qualsevol altra placa electrònica que incorpori una sensòrica similar.

1. Autoconstrucció de robots amb impressió 3D
Es tracta de fer un robot dissenyat i imprès en 3D pel propi participant.

NORMES

 • Participació individuals o per parelles.
 • Els concursants hauran de dur un robot dissenyat i imprès en 3D dissenyat i construït pel mateix participant.
 • Es valorarà tant el millor disseny 3D com el millor acabat .Per a que es valori el disseny 3D caldrà portar imprès en un full A4 el disseny 3D fet amb qualsevol programa: Sketchup, Thinkercad, etc.
 • El requisit mínim de funcionament per a poder donar el robot per vàlid i per tant avaluar-lo és que realitzi com a mínim una volta a una pista negra sobre fons blanc dibuixada sobre una superfície de 1,22 m X 2,44 m
 • El jurat podrà fer aquelles preguntes que cregui convenients per a avaluar de forma adequada l’autoria.

2. Resolució de Pistes de Reptes Imagina 3dBot
BASES

 • En equips de 1 o 2 concursants.
 • Hi haurà més de 3 pistes de reptes que s’aniran publicant en aquesta mateixa pàgina fins al dia del concurs.
 • Cada pista consta de entre 3 i 10 reptes.
 • Els robots participants hauran d’esser del tipus 3Dbot ó robots auto construïts basats en qualsevol altra placa electrònica que incorpori una sensòrica similar.
 • Aconseguir cada repte val 1 punt.
 • En qualsevol moment, el jurat jurat podrà fer preguntes al participant sobre el programa que haurà fet amb Scratch,Snap4Arduino, Arduinoblocks , Microblocks o qualsevol altra llenguatge. Si respon de forma incorrecta, no serà valida la puntuació obtinguda amb el repte.

PISTES i REPTES

PISTA ROBOLOTACADEMY


REPTE 1: Seguir la línia negra sense perdre’s.
El sentit del circuit és com el sentit de les agulles del rellotge.
L’equip situarà el robot a la posició de sortida (A).
El concursant deixarà el robot en marxa sobre la pista quan rebi l’ordre del jurat.

REPTE 2: Encesa automàtica de llums.
Quan entrem al pont (B) el robot encendrà un led al detectar foscor i l’apagarà 
quan sortim del pont al detectar claror.

REPTE 3: Tenim gana.
Arribem a la zona (C) tenim gana i anem al B-CREK a berenar i a carregar piles. 
Ens hi aturem durant 4 segons.

REPTE 4: Robolot Academy.
ROBOTICS IS FUN !
Havent berenat anem a l’acadèmia de Robolot (D) a buscar un llibre de robòtica. 
Ens hi aturem durant 2 segons.

REPTE 5: Canvi climàtic
Continuem el nostre camí però el temps està canviant a la zona (E). 
La temperatura puja i el canvi climàtic és preocupant. 
El robot pita fins que la temperatura torna a baixar i segueix el seu camí.

REPTE 6: La foscor
Ens acostem a un pont molt fosc i misteriós.
Quan entrem al pont (F) el robot encendrà el led groc al detectar foscor 
i aturarà els motors durant 4 segons. Després novament els tornarà a engegar 
i els apagarà quan sortim del pont al detectar claror per continuar el seu camí.

REPTE 7: Pas per boxes
Portem molt de camí fet i necessitem passar pels boxes d’INNOVADIDACTIC a la zona (G).
Aquí el robot es controlarà amb infraroig (comandament de la televisió): 
S’ha d’aturar quan rebi el número 2 i posar-se en marxa en rebre el número 8.

PISTA Botball 

REPTE 1: Entrenem amb cable
Necessitem almenys dos jugadors que competeixin entre ells. 
Abans de jugar cap partit s’ha d’entrenar, així que per fer-ho, farem moure el 
robot pel terreny de joc fins marcar un gol. 
El contrincant haurà d’impedir-ho. En aquest entrenament mantindrem el robot 
connectat a l’ordinador a través del cable.

REPTE 2: El marcador
Abans de jugar el partit també necessitarem un marcador. Així doncs, programarem 
el robot per fer de marcador a través d’un comandament de TV. Els gols podran 
aparèixer tan a l’ordinador com a través d’una pantalla connectada al robot.

REPTE 3: Primera part del partit amb Bluetooth
Ara que ja coneixem el terreny de joc és hora de jugar el partit. En aquesta 
primera part necessitem equips de quatre integrants, és a dir, un mínim de quatre 
robots al terreny de joc. Durant cinc minuts haurem de marcar el nombre màxim de 
gols possibles. 
Aquesta vegada controlarem el robot a través de Bluetooth.

REPTE 4: Segona part del partit per app 
És hora de jugar la segona part del partit, així que necessitem altra vegada equips 
de 4 integrants. Aquesta vegada controlarem el robot a través d’una app. 
Les normes són les mateixes: aconseguir marcar el màxim de gols possibles durant 
cinc minuts.

L’AUTOMÒBIL

REPTE 1: ENCENEM ELS LLUMS
Col·loquem el robot a la línia i fem que la comenci a seguir. En passar pel túnel no 
ha d'encendre el LED automàticament sinó que ho ha de fer per histèresi. Això vol dir 
que no ha d'encendre el LED només de detectar foscor sinó que haurem de crear una 
variable amb un valor a partir del qual s'encengui el LED. Aquest valor serà una 
mitjana de les lectures que hagi anat agafant el sensor de llum. 
D'aquesta manera evitem que s'encengui el LED momentàniament en detectar un sol valor 
més baix que la resta.

REPTE 2: EL CLÀXON
El robot continua el seu camí seguint la línia fins que troba el símbol del clàxon. 
En aquest punt veu que més endavant hi haurà cua, així que activa el clàxon durant dos 
segons per intentar que els de davant avancin.

REPTE 3: SISTEMA ANTI-RETENCIONS
El clàxon no ha fet efecte i arribem a la cua, però no passa res perquè el nostre robot 
està equipat per aquests casos. En detectar un obstacle en la seva trajectòria el robot 
es pararà. 
Si aquest obstacle avança, el robot també haurà d’avançar, tot seguint el ritme de la 
cua automàticament.

*REPTE 4: SISTEMA DE POSICIONAMENT
En molts casos és útil conèixer la distància recorreguda, així que farem que el 
robot la compti. Marcarem el punt des d’on comença a avançar el robot en recórrer 
la línia. 
Un cop acabades les proves, al punt que s’estableixi com a final, el robot haurà 
d’emetre d’alguna manera el valor de la distància que hagi recorregut. 
El valor que doni el robot haurà de ser en centímetres i hi podrà haver un marge 
d’error màxim de 10 cm. 	

REPTE 5: APARCAMENT ASSISTIT PER APP
Hem completat el recorregut i és hora d’aparcar. Col·loquem el robot a la línia A i, 
mitjançant una app, el guiarem perquè aparqui. Per la seva part, el robot emetrà un so 
intermitent quan detecti la línia lateral de l’aparcament. En detectar la línia 
posterior emetrà un so continu. 

REPTE 6: APARCAMENT AUTOMÀTIC
Col·loquem el robot a la línia B i hem d'aconseguir que aparqui automàticament entre 
les línies del requadre sense tocar-ne cap.

EL TRÀNSIT

REPTE 1: El semàfor
Un dels elements principals que serveixen per regular el trànsit és el semàfor, així 
que ara convertirem el robot en semàfor. Per tant, programarem la seqüència del 
semàfor. 
Primer de tot s’haurà d’encendre el LED verd i s’aturarà al cap de tres segons. 
Llavors el LED groc s’encendrà durant un segon. Després s’encendrà el LED vermell.

REPTE 2: L’agent de trànsit
Ara el robot serà un agent de trànsit amb un semàfor incorporat. Així doncs, mentre no 
detecti cap obstacle mantindrà el LED verd encès. Quan detecti que s’apropa un 
obstacle, iniciarà la seqüència del semàfor, és a dir, apagarà el LED verd, encendrà 
el groc durant un segon i llavors passarà al LED vermell que es mantindrà encès durant 
5 segons. 
Passats els cinc segons es tornarà a encendre el LED verd, sempre i quan el robot no 
continuï detectant un obstacle.

REPTE 3: El semàfor controlat per comandament de TV
En aquest repte controlarem el semàfor amb un comandament a distància. D’aquesta 
manera en pitjar el botó groc del comandament el robot haurà d’encendre el LED groc, 
en prémer el verd encendrà el LED verd i en fer la mateixa acció sobre el botó 
vermell, el robot encendrà el LED vermell.

REPTE 4: El semàfor de les obres
Primer de tot haurem de buscar un company per crear grups de dos integrants. 
Hi ha obres a la carretera i un dels dos carrils està tallat. Necessitem dos 
semàfors que es comuniquin entre ells per determinar la prioritat de pas. 
D’aquesta manera, inicialment els dos robots tindran el LED vermell encès. 
Quan un dels dos robots detecti que s’apropa un vehicle, haurà d’avisar a l’altre 
robot d’alguna manera perquè posi el semàfor en vermell si és que no hi està i, 
quan això passi, el segon robot haurà de comunicar-se amb el primer per confirmar-li 
que pot posar el semàfor en verd. Després, el primer robot encendrà el LED verd.

REPTE 5: Cedim-nos la prioritat
En alguna ciutat llunyana hi regna el caos. A les seves cruïlles no hi ha semàfors 
ni cap tipus de senyalització que reguli la prioritat dels vehicles. En aquest 
context els nostres robots han d’aconseguir superar les cruïlles sense xocar, per 
això el que farem serà programar-los de manera que es comuniquin entre ells per 
cedir-se la prioritat. En grups de dos integrants situarem els robots en el circuit 
marcat amb una línia, en el qual hi ha una cruïlla. Els robots hauran d’anar seguint 
el circuit i, en el moment de creuar-se, s’hauran de comunicar entre ells d’alguna 
manera per deixar-se passar i que no xoquin.

ANEM A LA DISCOTECA

REPTE 1: El director i el músic
Entrem a la pista de ball formant un grup de dos integrants. Un robot farà de 
director i l’altre de músic. Quan el robot director li faci un senyal al robot 
músic, el músic haurà de fer sonar una nota. El repte s’assolirà quan tots dos 
robots hagin fet tant de director com de músic.

REPTE 2: Una melodia
Ara el robot farà un petit concert. Sortirà a la pista de ball i tocarà una melodia 
d’almenys 10 notes.

REPTE 3: Continuem la melodia
En aquest repte s’han de formar grups d’almenys dos integrants. Un robot haurà de 
començar a tocar una melodia d’almenys 10 notes. Quan aquest acabi es comunicarà 
amb el segon robot, el qual haurà de continuar la melodia tocant almenys 10 notes. 

REPTE 4: El coreògraf i els ballarins
Primer formarem grups de com a mínim tres integrants. Un robot farà de coreògraf i 
els altres dos de ballarins. El robot coreògraf donarà una ordre i els altres 
robots hauran de seguir-la fent un moviment, com per exemple girar a la dreta, 
tirar endavant… Com a mínim el coreògraf haurà de donar tres ordres diferents. 
Per obtenir la puntuació caldrà que tots tres robots hagin sigut coreògrafs i 
ballarins. 

REPTE 5: La discoteca
Formarem grups de com a mínim tres integrants. Quan els robots rebin una ordre, 
hauran de començar a ballar realitzant diversos moviments, com avançar, girar, 
fer mitja volta… Aquest ball haurà de durar 10 segons.

MINISUMO

REPTE 1 Lluitem per cable
Primer de tot formarem grups de dos integrants. Situarem cada robot en el punt 
d’inici de la pista. Llavors haurem de governar els robots a través de l’ordinador 
al qual estaran connectats mitjançant un cable. L’objectiu és fer fora de la pista 
al nostre oponent.

REPTE 2 Lluitem per app
Amb grups de dos integrants, situarem els robots al punt d’inici de la pista. 
Aquesta vegada lluitarem contra l’oponent fent anar el robot a través d’una app. 

REPTE 3 Lluitem amb comandament a distància
També amb grups de dos integrants, els dos robots hauran de lluitar governats a 
través d’un comandament a distància.

REPTE 4 Detectem la vora
El primer pas per fer que el robot lluiti de forma autònoma és que sàpiga trobar 
els límits de la pista. Així doncs, haurem de programar el robot per tal que vagi 
recorrent la pista i, en trobar la línia negra que la delimita, no la traspassi.

REPTE 5 Lluitem de forma autònoma
Arriba l’hora de que els robots combatin entre ells. Necessitarem grups de dos 
integrants. Aquesta vegada de forma autònoma, el robot haurà de recórrer la pista 
tot cercant el seu contrincant. Quan el detecti, haurà de dirigir-se cap a ell i 
intentar fer-lo fora de la pista. També haurem de programar el robot per fer que 
detecti la línia negra que delimita la pista i no surti d’aquesta.

PREMIS

Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement oficial de Robolot.

1. Autoconstrucció de robots amb impressió 3D

ESO/ FP Grau Mig

1r premi: 100€+  kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083
2n premi : kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083
3r premi: kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083

Batxillerat/ FP Grau Superior

1r premi: 100€+  kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083
2n premi : kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083
3r premi: kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083

 

2. Resolució de pistes de Reptes Imagina 3dBot

ESO/ FP Grau Mig

1r premi: 100€+   Kit Imagina-Arduino 3dBot RBL0965
2n premi : Kit Imagina-Arduino 3dBot RBL0965
3r premi:  Kit Imagina-Arduino 3dBot RBL0965

Batxillerat/ FP Grau Superior

1r premi: 100€+  kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083
2n premi : kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083
3r premi: kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083

   Dissabte, 11 Sala Torín
   18:30-19:30    20

Projectes STEAM

L’objectiu és incentivar l’esperit de recerca entre petits i joves, per a despertar el seu interès per la Ciència , Tecnologia, Enginyeria , l’Art i les Matemàtiques i la ciència, i així fomentar les vocacions cap a estudis d’aquests àmbits, ja sigui cap a la Formació Professional, el Batxillerat i/o la Universitat amb una didàctica molt pràctica i lúdica.
La participació és oberta a estudiants de tots els nivells educatius. Poden presentar un PROJECTE , dut a terme de forma pràctica i inscrit en alguna de les categories que preveu aquest concurs.

CATEGORIES
Hi haurà una única categoria, amb premis per a tots els nivells educatius.

També hi hauran premis especials per:

 • Al millors projecte de domòtica i/ó eficiència energètica (Maquetes d’ habitatges domòtics, que contemplin aspectes relacionats amb l’eficiència, sostenibilitat , etc.)
 • Al millor projecte d’energies renovables (maquetes que treballin energies renovables.
 • Al millor projecte 3D (millor projecte on intervingui el disseny i la impressió 3D)
 • Al projecte més transversal, és a dir, on intervingui el màxim de disciplines STEAM.

NORMES

El treball ha d’haver estat creació dels participants inscrits. Els projectes STEAM treballen de forma transversal disciplines relacionades amb Ciències , Tecnologies, Enginyeria , Art i Matemàtiques. Caldrà que el projecte treballi almenys dues de les disciplines.

Exemples de projectes: un ascensor, un generador eòlic, un hivernacle, una porta automàtica, un projeecte artístic que jugui amb llum i colors amb el suport d ela tecnologia, un treball de recerca cientifico – tecnològic, un treball presentat a IMPULSEM LA ROBóTICA, Nanotecnologia, vídeoMAT, captació de dades, anàlisi de sòls o altres.

Els treballs poden estar realitzats amb qualsevol tecnologia : Arduino, Picaxe, LEGO, GEOGEBRA, SNAP, SCRATCH , etc.

JURAT
El Jurat, que marcarà els criteris de valoració dels projectes, estarà format per especialistes de les diverses matèries del CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa), que és un centre específic de suport a la innovació i la recerca educativa, així com d’especialistes del Departament d’Ensenyament en temes STEAM. La decisió del jurat és inapelable.

PREMIS
Una samarreta de Robolot 2019 per a tots els participants.
Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement oficial de Robolot.

 • Primària Cicle Inicial: Robot Mouse amb set d’activitats
 • Primària Cicle Mitjà: Keyestudio EASY plug starter kit para Arduino KS0158
 • Primària Cicle Superiorrobot KeyBot + Keyestudio EASY plug starter kit per a Arduino KS0158
 • ESO 1r-2n: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965+ Keyestudio EASY plug starter kit per a Arduino KS0158
 • ESO 3r-4t: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965 + kit de sensors amb arduino Uno keyestudio ks0083
 • CCFF Grau Mitjà: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965+kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083
 • CCFF Grau Superior: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071.
 • Batxillerat: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071
 • Lliure: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071

Premis especials:

 • Al millor projecte de domòtica i/ó eficiència energètica: Monitor d’Energia E2 Clàssic.
 • Al millor projecte d’energies renovables: Monitor d’Energia E2 Clàssic.
 • Al millor projecte 3D : Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965
 • Al projecte més transversal: Sistema IoT per adquisició remota de dades de consum energètic Engage HUB Kit.
   Diumenge, 12    Sala Torín
   9:30-13:00    50

Projectes de robòtica

L’objectiu d’aquesta categoria és la d’incloure a ROBOLOT qualsevol tipus de robot i treballs on s’utilitzin robots que no estiguin inclosos en qualsevol altra categoria del concurs.
Està obert a tots els nivells i a totes les edats.

CATEGORIES
Robots autoconstruïts
Projectes Robòtics amb robots comercials: Lego, Fischertechnik, VEX, MakerBlock, …

NORMES

Robots autoconstruïts. Qualsevol dispositiu robòtic no inclòs a les altres categories de ROBOLOT, construït amb qualsevol tècnica de fabricació. Per exemple, robots que canten i son de fusta, robots que pinten i estan fets en 3D, braç robòtic autoconstruït, robots socials, etc.
NO s’admetran robots pensats per a objectius poc ètics com els robots militars.

Projectes Robòtics amb robots comercials. ROBOLOT és un espai de creativitat. La simple utilització d’un robot comercial seguit les instruccions del manual del fabricant no implica creativitat. Els projectes robòtics d’aquesta categoria poden ser amb un o més robots de qualsevol firma comercial però que realitzin tasques o accions innovadores. Exemple, un muntatge fet amb Lego que resol el cub de Rubik.

JURAT

El Jurat, que marcarà els criteris de valoració dels projectes, estarà format entre d’altres per especialistes del CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa), que és un centre específic de suport a la innovació i la recerca educativa. La decisió del jurat és inapel·lable.

PREMIS

Una samarreta de Robolot 2019 per a tots els participants.
Tots els premiats obtindran un diploma de reconeixement oficial de Robolot.

Robots autoconstruïts

Primària Cicle Inicial: Robot Mouse amb set d’activitats
Primària Cicle Mitjà: Keyestudio EASY plug starter kit para Arduino KS0158
Primària Cicle Superior: robot KeyBot + Keyestudio EASY plug starter kit per a Arduino KS0158
ESO 1r-2n: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965+ Keyestudio EASY plug starter kit per a Arduino KS0158
ESO 3r-4t: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965 + kit de sensors amb arduino Uno keyestudio ks0083
CCFF Grau Mig: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965+kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083
CCFF Grau Superior: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071.
Batxillerat: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071
Lliure: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071

Projectes Robótics amb robots comercials

Primària Cicle Inicial: Robot Mouse amb set d’activitats
Primària Cicle Mitjà: Keyestudio EASY plug starter kit para Arduino KS0158
Primària Cicle Superior: Kit 3dBot Imagina-Scratch RBL0930-S+Keyestudio EASY plug starter kit per a Arduino KS0158
ESO 1r-2n: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965+ Keyestudio EASY plug starter kit per a Arduino KS0158
ESO 3r-4t: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965 + kit de sensors amb arduino Uno keyestudio ks0083
CCFF Grau Mig: Kit 3dBot Imagina-Arduino RBL0965+kit de sensores con arduino Uno keyestudio ks0083
CCFF Grau Superior: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071.
Batxillerat: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071
Lliure: un robot “Mini Tank Robot Kit For Arduino” KS0071

© Robolot 2001 – 2020